گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای آنالیز ایمنی شغلی (JSA)
دسته بندی گزارش کارآموزی
بازدید ها 440
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.002 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 20
قیمت: 5,000 تومان
گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

موضوع:

بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو

 

عنوان پروژه:

آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

 

چكیده مطالب

در بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو كه بیشتر یك كارخانه تولیدی محسوب می شود،نتایج زیر بدست آمد:

1-   در شروع دوره كارآموزی به مدت یك هفته كامل از تمامی قسمتها به همراه كارشناس مسئوول ایمنی و بهداشت شركت بازدید به عمل آمد و به ترتیب و به طور مرحله به مرحله با تمامی پروسه های تولیدی آشنا شده و در همان قدم اول مشاهده می شد كه تقریبا تمامی كارگاهها با توجه به طبیعت صنعت مشكلات بهداشتی نیز زیاد می باشد.

2-   در خصوص اندازه گیری و ارزیابی تراز فشار صوت، نتایج بدست آمده گویای بالا بودن صدا در سالن كه محل اصلی تولید و دستگاه های برش لوله های بلیکا می باشد  و پیشنهاداتی جهت كنترل آن داده شده است.

3-در خصوص روشنایی محیط كار ، اندازه گیری شدت روشنایی در واحدهای انبار ،توزین وبارگیری(روش غیر منظم) صورت پذیرفته است.

 4-درخوص ارزیابی ارتعاش ، اندازه گیری ارتعاش صنعتی ناشی از ماشین آلات به عمل آمده است.

5-در خصوص بررسی عوامل شیمیایی نیز بررسی مواد شیمیایی و تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) دراین شركت صورت پذیرفته و مواد شیمیایی مربوطه به روشهای گوناگون و براساس اهداف متنوع موجود طبقه بندی گردیده اند. 6- دربررسی مسائل مهندسی فاكتورهای انسانی نیز آنتروپومتری 10 كارگر،طراحی كار ایستاده-نشسته، میزكار معمولی و نیز كامپیوتر انجام شده و تعیین A.L(Action Limit) ، تعیین انواع كارهای سبك،متوسط و سنگین و طراحی ابزار كار صورت پذیرفته است. همچنین دربررسی پوسچرهای كاری از روش OWAS استفاده شده است.

11- در برسی اصول ایمنی در محیط كار كه شامل ایمنی عمومی،ماشین آلات،ساختمان،برق،حریق و ایمنی فردی می باشد، نیز به نقش رنگها در صنعت،برنامه آموزش ایمنی،نقش مدیریت ایمنی ، تعیین و معرفی وسایل حفاظت فردی و انبار مواد اولیه وتولیدی صورت پذیرفته است.

12- در مورد بهسازی محیط كار نیز آزمایشات فیزیكو شیمیایی و باكتریولوژیكی از آب آشامیدنی این شركت به عمل آمده است و روشهای تعیین سختی كل و موقت، كلسیم،قلیائیت،PH و میزان كلر باقیمانده به همراه محاسبات لازم آورده شده است . همچنین در خصوص وضعیت دوشها،حمامها،توالتها و آب سرد كنها پرداخته شده است.


منابع و ماخذ:

1-    گل محمدی رستم- مهندسی صدا و ارتعاش- انتشارات دانشجو، همدان 1382

2-    عامری محمد حسن- آزمونهای سنجش شنوایی- انتشارات حیان، 1375

3-    عقیل نژاد ماشاءا... – طب كار و بیماریهای شغلی- انتشارات ارجمن،1379

4-    قضایی صمد- بیماریهای ناشی از عوامل فیزیكی محیط كار- انتشارات دانشگاه تهران،1379

5-    قضایی صمد- بیماریها و عوارض ناشی از كار- انتشارات دانشگاه تهران، 1376

6-    زنجبریان محمد- طراحی روشنایی محیط كار- انتشارات دیباگران تهران،1380

7-    كلهر حسن- مهندسی روشنایی- انتشارات شركت سهامی انتشار،1378

8-    ثنایی غلامحسین- سم شناسی صنعتی- انتشارات دانشگاه تهران- جلد اول و دوم،1375

9-    عبدلی ارمكی محمد- مكانیك بدن و اصول طراحی محیط كار- انتشارات امید مجد،1378

10-            هلاندر مارتین- مهندسی عوامل لنسانی در صنعت و تولید- مترجم علیرضا چوبینه- انتشارات تچر،1375

11-            نمازی مینو- آشنایی با نیازمندیهای سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی- ناشر شركت مشاورین كیفیت گرا،1379

12-            رجبی ابراهیم- ایمنی در صنعت- انتشارات جیران، 1369

13-            آئین نامه حفاظت بهداشت وكار، وزارت كار و امور اجتماعی، 1375

14-            ,m.كمیته فنی بهداشت حرفه ای كشور- حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا،1383

15-            حسینیان مرتضی- تصفیه آبهای صنعتی – انتشارات فنی حسینیان، 1375

16-            شریعت پناهی محمد- اصول كیفیت و تصفیه آب و فاضلاب- انتشارات دانشگاه تهران،1379

17-            دایرةالمعارف چهار جلدی بهداشت حرفه ای – انتشارات سازمان تامین اجتماعی

18-            NFPA(Fire Protection Handbook)

19-            ACGIH(TLV&BEL 2004)

فایل های مرتبط ( 3 عدد انتخاب شده )
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در هنرستان فنی و حرفه ای
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در هنرستان فنی و حرفه ای

تحقیق کارآموزی تعمیرات موبایل
تحقیق کارآموزی تعمیرات موبایل

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت و درمان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری  در شبکه بهداشت و درمان

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فراهمکار

بالا