تحقیق مدیریت با هوش هیجانی
دسته بندی پروژه
بازدید ها 339
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.029 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 250
قیمت: 15,000 تومان
مدیریت با هوش هیجانی

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

 

عنوان پایان نامه : مدیریت با هوش هیجانی
دسته : مدیریت
نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250
مقدمهامروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند. کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آنهارا تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهدطی دو دهه اخیر، مبحث هوش عاطفی كه به عنوان هوش هیجانی نیز ترجمه شده، یكی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی، از جمله حوزه مدیریتی و سازمانی، مورد توجه قرار گرفته است و همواره كاربردها و توانایی های آن، در مقایسه با هوش منطقی، مورد بحث بوده است.به طور كلی، دو مكتب مجزا در مورد هوش عاطفی مطرح است: نخستین مكتب؛ بیشتر در حوزه روانشناسی و دانشگاهی مطرح است، كه هوش عاطفی را یك توانمندی می داند و دومین مكتب؛ به رویكرد آمیخته معروف است، كه رویكر مبحث هوش عاطفی را، از حوزه اختصاصی روانشناسی خارج كرده و وارد حوزه های دیگر علوم اجتماعی و سازمانی می كند. با توجه به اینكه رویكرد اخیر معروف تر است و در اجرا، به خصوص در حوزه های مدیریت و سازمانی نیز، موفق تر بوده است، متخصصان سازمانی و منابع انسانی، تمایل بیشتری به استفاده از آن دارندتاكنون تعریف مشخص و واحدی در مورد هوش عاطفی نشده است. اصطلاحات هوش عاطفی- قابلیت عاطفی- سواد عاطفی و ضریب عاطفی تاكنون معرفی شده اند. هوش عاطفی در بحث مدل خالص و قابلیت در مدل آمیخته، مطرح شده است.واژه هوش عاطفی یك واژه مركب و متضاد است، كه به دو واژه احساس و هوش و یا به عبارت دیگر، احساس و منطق تقسیم می شود. ارسطو؛ اولین كسی بود كه دو واژه احساس و منطق را دركنار هم قرار داد. او مثال می زند: »عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دلیل درست، كاری ساده نیست.«بحث علمی در مورد هوش عاطفی، طی دو دهه اخیر، شكل گرفته است. پیتر سالوی؛ اولین كسی است كه در مورد هوش عاطفی، تعریف مشخصی ارایه كرده است : هوش عاطفی؛ نوعی از پردازش اطلاعات عاطفی (هیجانی) است، كه شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران بوده و بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی احساسات است، به شیوه ای كه سطح زندگی بهبود یابد.
مقدمه
امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند. کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آنهارا تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهدطی دو دهه اخیر، مبحث هوش عاطفی كه به عنوان هوش هیجانی نیز ترجمه شده، یكی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی، از جمله حوزه مدیریتی و سازمانی، مورد توجه قرار گرفته است و همواره كاربردها و توانایی های آن، در مقایسه با هوش منطقی، مورد بحث بوده است.
به طور كلی، دو مكتب مجزا در مورد هوش عاطفی مطرح است: نخستین مكتب؛ بیشتر در حوزه روانشناسی و دانشگاهی مطرح است، كه هوش عاطفی را یك توانمندی می داند و دومین مكتب؛ به رویكرد آمیخته معروف است، كه رویكر مبحث هوش عاطفی را، از حوزه اختصاصی روانشناسی خارج كرده و وارد حوزه های دیگر علوم اجتماعی و سازمانی می كند. با توجه به اینكه رویكرد اخیر معروف تر است و در اجرا، به خصوص در حوزه های مدیریت و سازمانی نیز، موفق تر بوده است، متخصصان سازمانی و منابع انسانی، تمایل بیشتری به استفاده از آن دارندتاكنون تعریف مشخص و واحدی در مورد هوش عاطفی نشده است. اصطلاحات هوش عاطفی- قابلیت عاطفی- سواد عاطفی و ضریب عاطفی تاكنون معرفی شده اند. هوش عاطفی در بحث مدل خالص و قابلیت در مدل آمیخته، مطرح شده است.واژه هوش عاطفی یك واژه مركب و متضاد است، كه به دو واژه احساس و هوش و یا به عبارت دیگر، احساس و منطق تقسیم می شود.
ارسطو؛ اولین كسی بود كه دو واژه احساس و منطق را دركنار هم قرار داد. او مثال می زند: »عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دلیل درست، كاری ساده نیست.«بحث علمی در مورد هوش عاطفی، طی دو دهه اخیر، شكل گرفته است. پیتر سالوی؛ اولین كسی است كه در مورد هوش عاطفی، تعریف مشخصی ارایه كرده است : هوش عاطفی؛ نوعی از پردازش اطلاعات عاطفی (هیجانی) است، كه شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران بوده و بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی احساسات است، به شیوه ای كه سطح زندگی بهبود یابد.
فهرست مطالب :
مقدمه 5
فصل اول: هوش عاطفی چیست؟ 7
هوش عاطفی چیست؟ 8
تفاوت رویكرد خالص و آمیخته 15
هوش عاطفی و هوش علمی یا (IR)
هوش عاطفی و کنترل احساسات 16
هوش عاطفی و شناخت احساس دیگران 17
هوش عاطفی و روابط اجتماعی 17
تاریخچه 17
شاخصه ها و ابعاد هوش عاطفی 18
عاطفـه خوبــ تفكرخوب 20
فصل دوم : روانشناسی یادگیری هوش عاطفی 22
روانشناسی یادگیری چیست 23
فصل سوم 24
روانشناسی هوش عاطفی (هیجانی) 26
سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی: 28
ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی 30
مهارتهای اجتماعی 31
تاثیر هوش هیجانی بر بیماری های روانی: 37
هوش هیجانی و اعتماد به نفس: 37
مدیریت هیجانی: 38
جایگاه هوش هیجانی: 38
مؤلفه‌های هوش هیجانی 39
شایستگی‌های شخصی: 42
تفكر مثبت و رابطه آن با هوش عاطفی 43
نقش هوش عاطفی در سلامت روان 45
هوش هیجانی EI و تفاوت آن با IQ
روانشناسی ادراكی : 51
نگاه کلی 51
ارتباط احساس با ادراک 51
ثبات ادراک 52
ارتباط با ادراک 52
فیزیولوژیکی ادراک 53
ویژگی‌های یادگیری 54
حافظه و یادگیری 57
فیزیولوژی یادگیری و حافظه 58
گستره روانشناسی یادگیری 58
چشم انداز این علم 58
هوش 59
اهمیت هوش عاطفی چیست: 60
فصل چهارم 64
هوش و عوامل موثر بر آن 65
عوامل قطعی مؤثر در رشد هوش 65
پرخاشگری 66
ذهن پویا : 75
خلاقیت و عوامل موثر آن بر هوش عاطفی: 77
طبقات هوش 83
فصل پنجم 84
هوش و استعداد تحصیلی 85
كاربرد هوش و استعداد 85
رابطه هوش و استعداد 85
سنجش هوش و استعداد 86
سه عامل موفقیت تحصیلی 93
فصل ششم 95
هوش عاطفی و روابط اجتماعی 95
فصل هفتم 102
هوش هیجانی و تجارت 103
فصل هشتم 111
مدیریت و رهبری با استفاده ازهوش هیجانی: 111
فصل نهم 118
هوش هیجانی و ابزار مدیریت بازار 118
فصل دهم 133
توانایی هوش هیجانی چیست؟ 133
IQ بهتر است یا EQ
هوش هیجانی و محیط 136
مولفه های هوش هیجانی: 137
پنج گام اساسی برای استفاده از قدرت و توسعه رهبری 139
رابطه هوش هیجانی با بهداشت روانی 141
کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار 142
مزایای هوش هیجانی بالا در محیط کار 145
ویژگی­ های فرد دارای هوش هیجانی بالا 147
روش­های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی 150
فصل دهم 154
مسائل مرتبط با سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی 154
استرس شغلى 154
اصول پیشگیری از رفتارهای پرخطر 154
تاثیرهوش هیجانی (هوش عاطفی) بر موفقیت انسان : 155
نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری 158
ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا 160
ویژگیهای رهبری با هوش عاطفی بالا 162
هوش هیجانی و عملكرد اثر بخش 166
نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری 167
كاربردهای هوش عاطفی در سازمانها 170
هوش هیجانی و عملكرد اثربخش 174
تاثیر هوش هیجانی(هوش عاطفی) برموفقیت انسان 174
هوش هیجانی ابزاری نوین درمدیریت بازار 177
هوش هیجانی و بازاریابی 178
تحقیقات انجام شده در باره هوش هیجانی 179
برنامه درمانی - آموزشی اجرا شده در این تحقیق : 179
پرورش رهبران: 181
عملكرد گروهی: 182
فصل یازدهم 183
پزشكی و هوش هیجانی 183
سوادآموزی هیجانی 185
ارتباط افسردگی و هوش هیجانی 191
فصل دوازدهم 194
اهمیت هوش عاطفی در حفظ پیوندهای زناشویی 194
ادراك هیجانی و روابط زوجین 197
نقش هوش عاطفی در روابط زوج‌های جوان 205
هوش منطقی–هوش هیجانی بین زنان و مردان 210
نقش هوش هیجانی در زندگی 212
رهبری عاطفی 212
فصل سیزدهم 215
هوش هیجانی و اندازه گیری آن 215
فصل چهاردهم 217
رابطه هوش عاطفی مدیران سازمانها و تاثیر آن بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با هوش عقلی: 218
هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل میكند 226
آموزش و یادگیری هوش هیجانی درسازمان 228
پرورش رهبران: 232
عملكرد گروهی: 233
انگیزش / قدرت بخشی: 233
افراد و مراجعین مشكل آفرین: 233
رضایت مراجعه كننده: 233
خلاقیت و نوآوری: 234
مدیریت زمان: 234
استعداد ذاتی: 234
تعادل كار / زندگی: 234
كاهش استرس: 234
تاثیرمنفی بر كار و تجارت: 235
اثرات سودمند برشخص: 235
فصل چهاردهم 238
تحقیقات انجام شده در ایران درباره هوش هیجانی به زبان افراد مهم : 238

عنوان پایان نامه : مدیریت با هوش هیجانی

دسته : مدیریت

نوع فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 250

 


 

مقدمه

امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند. کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آنهارا تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهدطی دو دهه اخیر، مبحث هوش عاطفی كه به عنوان هوش هیجانی نیز ترجمه شده، یكی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی، از جمله حوزه مدیریتی و سازمانی، مورد توجه قرار گرفته است و همواره كاربردها و توانایی های آن، در مقایسه با هوش منطقی، مورد بحث بوده است.

به طور كلی، دو مكتب مجزا در مورد هوش عاطفی مطرح است: نخستین مكتب؛ بیشتر در حوزه روانشناسی و دانشگاهی مطرح است، كه هوش عاطفی را یك توانمندی می داند و دومین مكتب؛ به رویكرد آمیخته معروف است، كه رویكر مبحث هوش عاطفی را، از حوزه اختصاصی روانشناسی خارج كرده و وارد حوزه های دیگر علوم اجتماعی و سازمانی می كند. با توجه به اینكه رویكرد اخیر معروف تر است و در اجرا، به خصوص در حوزه های مدیریت و سازمانی نیز، موفق تر بوده است، متخصصان سازمانی و منابع انسانی، تمایل بیشتری به استفاده از آن دارندتاكنون تعریف مشخص و واحدی در مورد هوش عاطفی نشده است. اصطلاحات هوش عاطفی- قابلیت عاطفی- سواد عاطفی و ضریب عاطفی تاكنون معرفی شده اند.

هوش عاطفی در بحث مدل خالص و قابلیت در مدل آمیخته، مطرح شده است.واژه هوش عاطفی یك واژه مركب و متضاد است، كه به دو واژه احساس و هوش و یا به عبارت دیگر، احساس و منطق تقسیم می شود. ارسطو؛ اولین كسی بود كه دو واژه احساس و منطق را دركنار هم قرار داد. او مثال می زند: »عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دلیل درست، كاری ساده نیست.«بحث علمی در مورد هوش عاطفی، طی دو دهه اخیر، شكل گرفته است. پیتر سالوی؛ اولین كسی است كه در مورد هوش عاطفی، تعریف مشخصی ارایه كرده است : هوش عاطفی؛ نوعی از پردازش اطلاعات عاطفی (هیجانی) است، كه شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران بوده و بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی احساسات است، به شیوه ای كه سطح زندگی بهبود یابد.

فهرست مطالب :

مقدمه 5
فصل اول: هوش عاطفی چیست؟ 7
هوش عاطفی چیست؟ 8
تفاوت رویكرد خالص و آمیخته 15
هوش عاطفی و هوش علمی یا (IR)
هوش عاطفی و کنترل احساسات 16
هوش عاطفی و شناخت احساس دیگران 17
هوش عاطفی و روابط اجتماعی 17
تاریخچه 17
شاخصه ها و ابعاد هوش عاطفی 18
عاطفـه خوبــ تفكرخوب 20
فصل دوم : روانشناسی یادگیری هوش عاطفی 22
روانشناسی یادگیری چیست 23
فصل سوم 24
روانشناسی هوش عاطفی (هیجانی) 26
سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی: 28
ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی 30
مهارتهای اجتماعی 31
تاثیر هوش هیجانی بر بیماری های روانی: 37
هوش هیجانی و اعتماد به نفس: 37
مدیریت هیجانی: 38
جایگاه هوش هیجانی: 38
مؤلفه‌های هوش هیجانی 39
شایستگی‌های شخصی: 42
تفكر مثبت و رابطه آن با هوش عاطفی 43
نقش هوش عاطفی در سلامت روان 45
هوش هیجانی EI و تفاوت آن با IQ
روانشناسی ادراكی : 51
نگاه کلی 51
ارتباط احساس با ادراک 51
ثبات ادراک 52
ارتباط با ادراک 52
فیزیولوژیکی ادراک 53
ویژگی‌های یادگیری 54
حافظه و یادگیری 57
فیزیولوژی یادگیری و حافظه 58
گستره روانشناسی یادگیری 58
چشم انداز این علم 58
هوش 59
اهمیت هوش عاطفی چیست: 60
فصل چهارم 64
هوش و عوامل موثر بر آن 65
عوامل قطعی مؤثر در رشد هوش 65
پرخاشگری 66
ذهن پویا : 75
خلاقیت و عوامل موثر آن بر هوش عاطفی: 77
طبقات هوش 83
فصل پنجم 84
هوش و استعداد تحصیلی 85
كاربرد هوش و استعداد 85
رابطه هوش و استعداد 85
سنجش هوش و استعداد 86
سه عامل موفقیت تحصیلی 93
فصل ششم 95
هوش عاطفی و روابط اجتماعی 95
فصل هفتم 102
هوش هیجانی و تجارت 103
فصل هشتم 111
مدیریت و رهبری با استفاده ازهوش هیجانی: 111
فصل نهم 118
هوش هیجانی و ابزار مدیریت بازار 118
فصل دهم 133
توانایی هوش هیجانی چیست؟ 133
IQ بهتر است یا EQ
هوش هیجانی و محیط 136
مولفه های هوش هیجانی: 137
پنج گام اساسی برای استفاده از قدرت و توسعه رهبری 139
رابطه هوش هیجانی با بهداشت روانی 141
کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار 142
مزایای هوش هیجانی بالا در محیط کار 145
ویژگی­ های فرد دارای هوش هیجانی بالا 147
روش­های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی 150
فصل دهم 154
مسائل مرتبط با سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی 154
استرس شغلى 154
اصول پیشگیری از رفتارهای پرخطر 154
تاثیرهوش هیجانی (هوش عاطفی) بر موفقیت انسان : 155
نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری 158
ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا 160
ویژگیهای رهبری با هوش عاطفی بالا 162
هوش هیجانی و عملكرد اثر بخش 166
نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری 167
كاربردهای هوش عاطفی در سازمانها 170
هوش هیجانی و عملكرد اثربخش 174
تاثیر هوش هیجانی(هوش عاطفی) برموفقیت انسان 174
هوش هیجانی ابزاری نوین درمدیریت بازار 177
هوش هیجانی و بازاریابی 178
تحقیقات انجام شده در باره هوش هیجانی 179
برنامه درمانی - آموزشی اجرا شده در این تحقیق : 179
پرورش رهبران: 181
عملكرد گروهی: 182
فصل یازدهم 183
پزشكی و هوش هیجانی 183
سوادآموزی هیجانی 185
ارتباط افسردگی و هوش هیجانی 191
فصل دوازدهم 194
اهمیت هوش عاطفی در حفظ پیوندهای زناشویی 194
ادراك هیجانی و روابط زوجین 197
نقش هوش عاطفی در روابط زوج‌های جوان 205
هوش منطقی–هوش هیجانی بین زنان و مردان 210
نقش هوش هیجانی در زندگی 212
رهبری عاطفی 212
فصل سیزدهم 215
هوش هیجانی و اندازه گیری آن 215
فصل چهاردهم 217
رابطه هوش عاطفی مدیران سازمانها و تاثیر آن بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با هوش عقلی: 218
هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل میكند 226
آموزش و یادگیری هوش هیجانی درسازمان 228
پرورش رهبران: 232
عملكرد گروهی: 233
انگیزش / قدرت بخشی: 233
افراد و مراجعین مشكل آفرین: 233
رضایت مراجعه كننده: 233
خلاقیت و نوآوری: 234
مدیریت زمان: 234
استعداد ذاتی: 234
تعادل كار / زندگی: 234
كاهش استرس: 234
تاثیرمنفی بر كار و تجارت: 235
اثرات سودمند برشخص: 235
فصل چهاردهم 238
تحقیقات انجام شده در ایران درباره هوش هیجانی به زبان افراد مهم : 238

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
مهندسی کامپیوتر درباره تست نرم افزار
مهندسی کامپیوتر درباره تست نرم افزار

بررسی امنیت سیستم عامل اندروید
بررسی امنیت سیستم عامل اندروید

بررسی راه های مواصلاتی تجاری امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی خوارزمشاهی ایلخانی تیموری
بررسی راه های مواصلاتی تجاری امنیتی و رفاهی دوره های سلجوقی خوارزمشاهی ایلخانی تیموری

بررسی امنیت ویندوز 7
بررسی امنیت ویندوز 7

بررسی سلامت روانی مدیران در رضایت شغلی معلمان
بررسی سلامت روانی مدیران در رضایت شغلی معلمان

بررسی روش‌های تدریس سنتی و جدید تاثیر در یادگیری دانش آموزان
بررسی روش‌های تدریس سنتی و جدید تاثیر در یادگیری دانش آموزان

بررسی اصول کار سنسورها و عملگرهای خودرو
بررسی اصول کار سنسورها و عملگرهای خودرو

بررسی الگوریتم و اصول ساخت بازی‌های کامپیوتری
بررسی الگوریتم و اصول ساخت بازی‌های کامپیوتری

حفاظت از انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
حفاظت از انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

رشته شیمی درباره نانوکاتالیست
رشته شیمی درباره نانوکاتالیست

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت‌های بدنی و سطح سلامت روانی
بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت‌های بدنی و سطح سلامت روانی

پروژه رشته کامپیوتر درباره تست نرم افزار
پروژه رشته کامپیوتر درباره تست نرم افزار

پروژه امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملی
پروژه امنیت شبکه و پیشنهاد یک رویکرد عملی

بررسی شبکه های Ad-hoc
بررسی شبکه های Ad-hoc

بررسی انواع رمزنگاری و کاربردها
بررسی انواع رمزنگاری و کاربردها

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فراهمکار

بالا