پرسشنامه غنی سازی شغل
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 380
فرمت فایل docx
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
قیمت: 3,000 تومان
پرسشنامه غنی سازی شغل

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

هدف : این ابزار جهت ارزیابی غنی سازی مشاغل سازمان ایجاد گردیده است.

تعداد سوالات : 18

نحوه تکمیل : عبارات ذیل را که به صورت زوجی مطرح گردیده است مطالعه نمایید و عددی را به نظر شما در مورد مشاغل سازمان شما صدق می کند ، انتخاب کنید.

نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج

اعداد انتخابی از هر عبارت را را یک دیگر جمع ببندید و مجموع را بر عدد 18 تقسیم نمایید .

JE1-------- = 18 / ---------- مجموع امتیازات

اگر امتیاز (JE) بزرگ تر از 3 باشد (عدد 4 یا 5 باشد) بیان گر این واقعیت است که در این سازمان برنامه غنی سازی شغل به خوبی انجام می گیرد . حال اگر امتیاز (JE) کم تر از 3 باشد (عدد 2 یا 1 باشد) نتیجه می گیریم که در این سازمان برنامه غنی سازی شغل به خوبی صورت نمی گیرد.

فایل های مرتبط ( 12 عدد انتخاب شده )
پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS
پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS

پرسشنامه سرسختی روانشناختی لانگ و گولت
پرسشنامه سرسختی روانشناختی لانگ و گولت

پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی

پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ
پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ

پرسشنامه بررسی میزان کارایی بازار بورس و بهبود بخشی به عملکرد
پرسشنامه بررسی میزان کارایی بازار بورس و بهبود بخشی به عملکرد

پرسشنامه سنجش تمركز در سازمان
پرسشنامه سنجش تمركز در سازمان

پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان
پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات
پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

پرسشنامه دلبستگی مکان
پرسشنامه دلبستگی مکان

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فراهمکار

بالا