پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ (به همراه فایل اکسل آماده جهت دریافت و اصلاح پاسخنامه و نمایش آمار و نتایج آن)
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 341
فرمت فایل docx
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
قیمت: 5,000 تومان
پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

این پرسشنامه توسط دکتر رابرت جی استرنبرگ در سال 1991 تهیه شده است. سبک تفکر به شناخت، بازآرائی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت افراد بالاخص وقتی تفکر هدایت شده یا جهت دار است و حل مسئله و خلق ایده های نو را مد نظر دارد، میباشد. دکتر سوزان امامی کار هنجاریابی آن را درایران انجام داده است.

پرسشنامه سبک تفکر

13سبک تفکر وجود داردکه براساس پنج بُعد کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش به ترتیب زیر طبقهبندی شدهاند.

1) کارکرد

شامل سه نوع سبک است که عبارتند از:

1-1) قانونگذارانه: تمایل به ایجاد اختراع، طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام میدهد.

1-2) اجرایی: تمایل به پیروی از دستورات دارد و آنچه را که به او گفته میشود انجام میدهد.

1-3) قضایی: تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد.

2) شکل

شامل چهار سبک مختلف است که عبارتند از:

2-1) مونارکی: تمایل دارد در یک زمان به انجام یک کار بپردازد و تقریباً همه انرژی و توان خود را به آن اختصاص میدهد.

2-2) سلسله مراتبی: تمایل دارد در یک زمان، کارهای زیادی انجام دهد و برای آنچه که انجام میدهد و چگونگی و موقعیت آن و نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت بندی میکند.

2-3) الیگارکی: تمایل دارد در یک زمان کارهای زیادی انجام دهد اما در اولویت بندی کارها دچار مشکل است.

2-4) آنارکی: تمایل دارد روشهای تصادفی را برای حل مسئله به کار گیرد، از نظام ها، قوائد و دستور العمل ها و به طور کلی از هر نوع محدودیتی بیزار و متنفر است.

3) سطح

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

3-1) کلی: تمایل دارد با کلیات، صور کلی و انتزاعی درگیر باشد.

3-2) جزئی: تمایل دارد با جزئیات و نمونه های عینی و خاص درگیر باشد.

 

4) دامنه

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

4-1) درونی: تمایل دارد به تنهایی کار کند و بر دنیای درونی خویش متمرکز باشد و متکی به خود است.

4-2) بیرونی: تمایل دارد با دیگران کار کند، به جهان بیرون متمرکز است و به دیگران وابسته است.

 

5) گرایش

شامل دو نوع سبک است که عبارتند از:

5-1) آزادمنشانه: تمایل دارد کارها را با روشهای جدید انجام دهد و با آداب و رسوم مخالف است و با آنها مبارزه میکند.

5-2) محافظه کارانه: تمایل دارد کارها را با روشهای از پیش تجربه شده و صحیح انجام دهد و از آداب و رسوم پیروی میکند.

 

پرسشنامه

عبارات زیر، جنبه های مختلفی از سبک تفکر را نشان می دهد. نظر خود را در رابطه به هر یک از سوالات مشخص کنید.

فایل های مرتبط ( 12 عدد انتخاب شده )
پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS
پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری AIS

پرسشنامه سرسختی روانشناختی لانگ و گولت
پرسشنامه سرسختی روانشناختی لانگ و گولت

پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
پرسشنامه ارزش ادراکی از مکان گردشگری بر اساس مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی

پرسشنامه بررسی میزان کارایی بازار بورس و بهبود بخشی به عملکرد
پرسشنامه بررسی میزان کارایی بازار بورس و بهبود بخشی به عملکرد

پرسشنامه سنجش تمركز در سازمان
پرسشنامه سنجش تمركز در سازمان

پرسشنامه غنی سازی شغل
پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان
پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات
پرسشنامه استقرار، کاربرد و اعتبار سیستم مدیریت اطلاعات

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

پرسشنامه دلبستگی مکان
پرسشنامه دلبستگی مکان

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فراهمکار

بالا